Mediation Regio Noord

Mediators in de kop van Noord-Holland | Friesland | Groningen | Drenthe | kop van Overijssel | Noordoostpolder

Complete echtscheiding vanaf €92,50 p.p - inclusief berekening alimentatie, ouderschapsplan en beschikking van de rechter

Scheiden vanaf €92,50 per persoon? Ja, dat kan! En daar komt ook echt geen cent meer bij.

De wet regelt namelijk dat mensen die zelf geen mediator of advocaat kunnen betalen (bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen en weinig spaargeld) bijna alle kosten vergoed kunnen krijgen. 

Deze gesubsidieerde rechtsbijstand heet: een "toevoeging". U moet wel altijd een eigen bijdrage voor de mediation betalen, tenminste €53, ten hoogste €105, afhankelijk van uw inkomen. Kiest u voor een advocaat dan bedraagt de eigen bijdrage per persoon, afhankelijk van uw inkomen, €340 tot €849.

Behalve uw eigen bijdrage, moet u griffierecht betalen dat voor mensen met een toevoeging veel minder is dan voor anderen: €39,50 per persoon (zonder toevoeging betaalt u €143,50 p.p.). De goedkoopste scheiding kost dus €53 (eigen bijdrage) + €39,50 (griffierecht) = €92,50 per persoon.

Gratis scheiden in schuldsanering

Zit u in de schuldensanering? Dan kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de betaling van de eigen bijdrage (€53 voor mediation en €39 griffierecht).

Wie komt voor toevoeging in aanmerking?
Bij de beoordeling of u voor een toevoeging in aanmerking komt kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar het inkomen dat elk van u afzonderlijk verdiende (en dus niet naar het gezamenlijke gezinsinkomen).

Omdat inkomen en vermogen over het lopende jaar nog niet bekend zijn, baseert de Raad voor Rechtsbijstand zich op de belastinggegevens van 2 jaar terug. Vraagt de mediator voor cliënten een toevoeging aan in 2017, dan geldt als “peiljaar” dus 2015.

Omdat naar het inkomen van beide partners afzonderlijk wordt gekeken, komt het regelmatig voor dat een van beide partners een toevoeging krijgt en de ander niet. In dat geval betaalt degene zonder toevoeging het halve tarief en wordt de andere helft van de rekening als het ware voldaan door de Raad voor Rechtsbijstand.
Stacks Image 2721

Snel zekerheid dankzij "High Trust"

Een toevoeging wordt voor cliënten aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand door de mediator. Mediation Regio Noord behoort tot de zeer selecte groep mediationpraktijken die samenwerkt met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van High Trust. Alleen zeer ervaren mediators, die jaarlijks voor 50 of meer cliënten een toevoeging hebben aangevraagd en gekregen, komen hiervoor in aanmerking. Voor onze cliënten betekent dit dat wij direct na het gratis intake-gesprek een toevoeging kunnen aanvragen en dat onze aanvragen met voorrang worden behandeld! U heeft dus al heel snel zekerheid over wat de mediation u gaat kosten. 
De regels van de Raad voor Rechtsbijstand
Voor gehuwden, samenwonenden of een alleenstaande ouder met minderjarig kind geldt een eigen bijdrage van €53 als het individuele (dus niet het gezamenlijke) fiscaal jaarinkomen (peiljaar 2015) €26.000 of minder bedroeg. Bij een jaarinkomen in 2015 van €26.001
t/m €37.300, geldt een eigen bijdrage van €105. Verdiende u in 2015 méér, maar komt uw inkomen in 2017 veel lager uit, bijvoorbeeld als gevolg van ontslag of ziekte, dan kan een zogenaamde "peiljaarverlegging" worden aangevraagd en kan de toevoeging alsnog worden verleend. Vanzelfsprekend helpt de mediator u bij het indienen van deze aanvraag.

BELANGRIJK: Heeft u minderjarige kinderen? Dan is het belangrijk - uiteraard indien de omstandigheden dat toelaten - dat u en uw partner op het moment van de aanvraag voor een toevoeging allebei op hetzelfde adres staan ingeschreven mét de kinderen. U wordt dan - en dat klinkt tegenstrijdig maar toch is dat zo - door de Raad van Rechtsbijstand, vooruitlopend op uw scheiding, allebei alvast beschouwd als "alleenstaande ouder met minderjarig kind”. Daarmee valt u meteen ook onder de gunstigste voorwaarden voor een toevoeging. Want woont u al apart zónder dat bij u een minderjarig kind is ingeschreven, dan moet u heel veel minder inkomen hebben (in 2015 in elk geval niet meer dan €26.400) om toch nog voor een toevoeging in aanmerking te komen.

Meer informatie vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

“Gemiddelde” mediation inzake echtscheiding kan vaak voor een “gemiddelde” vaste prijs

Wie niet in aanmerking komt voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand, zal zelf moeten betalen voor de mediation, de kosten van de advocaat die het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indient bij de rechtbank en voor het griffierecht.

In het algemeen is op al onze mediations het standaard-tarief van €190 per uur (incl. BTW) van toepassing. Een mediation inzake een echtscheiding moet echter altijd tot een convenant leiden dat voldoet aan de eisen die de rechtbank stelt. Zo weten we van te voren al tamelijk precies wat er allemaal moet gebeuren. Daarom is het in de meeste gevallen mogelijk om, als het een “gemiddelde” echtscheiding betreft, met cliënten een vaste prijs voor het hele mediationtraject overeen te komen van €1.990 (inclusief BTW). Daar komen dan nog bij: de kosten van de advocaat (€350 incl. BTW) en het griffierecht van €287. De totale kosten van zo een “gemiddelde” scheiding bedragen derhalve:
€1.990 + €350 + € 287 = €2.627 dus €1.313,50 (incl. BTW) per persoon.

Dit “gemiddelde” tarief is gebaseerd op maximaal 12 uur werk voor de mediation. Zijn gaandeweg meer uren nodig, bijvoorbeeld omdat sommige zaken ingewikkelder blijken te liggen dan vooraf bij de mediator bekend was, dan zal de mediator partijen tijdig schriftelijk informeren over de te verwachten extra uren en kunnen daarover nadere afspraken met partijen worden gemaakt.

Maar soms ook goedkoper

Maar soms kost een scheiding ook minder. Bijvoorbeeld als er geen minderjarige kinderen zijn, geen koopwoning, geen vermogen. Dan is een ouderschapsplan niet nodig, hoeven geen (ingewikkelde) afspraken over wat met de koopwoning moet gebeuren gemaakt te worden.

Zo hanteren wij een basistarief van €1.100 (incl. btw) voor een scheiding waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken, geen koopwoning aanwezig is en ook geen vermogen en partijen niet een eigen bedrijf hebben. Dit basistarief is gebaseerd op 6 uur werk. Daar komen dan wel nog de advocaatskosten en het griffierecht bij.

Onderaan deze pagina staat een schematisch overzicht van wat allemaal bij een scheiding voorbij kan komen. Het spreekt vanzelf dat hoe meer er voorbij komt, des te meer uren de mediation kost (en hoe minder er voorbij komt, des te minder uren).

Naarmate kwesties ingewikkelder worden, wordt ook de noodzaak tot het bij de mediation betrekken van onafhankelijke deskundigen groter. Ook daarmee zijn uiteraard kosten gemoeid.

Tijdens het (gratis en vrijblijvend) kennismakingsgesprek proberen wij met cliënten zo nauwkeurig mogelijk een inschatting te maken van de te verwachten kosten.

  Mediation-overeenkomst

  Een MfN-register-mediator is verplicht om voor aanvang van de mediation een Mediation-overeenkomst af te sluiten met cliënten. Download hier een voorbeeld van een Mediation-overeenkomst zoals Mediation Regio Noord gebruikt bij echtscheidings-mediation

  Altijd een praktijk bij u in de buurt

  In de kop van Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, de kop van Overijssel en Noordoostpolder
  • Den Helder, Zwaag, Opmeer, Bolsward, Leeuwarden, Heerenveen, Groningen, Scheemda, Winschoten, Assen en Kuinre
  beschikt Mediation Regio Noord over praktijkruimten voor mediation.

  Alle locaties zijn geschikt voor alle soorten mediation (scheiden, arbeidsrecht, zakelijk, overheid, familie etc.) ook met meer dan 2 cliënten aan tafel.

  > Schematisch overzicht van wat er bij een scheiding allemaal voorbij kan komen

  (Hoe minder “tussenstops” nodig zijn, hoe minder uren de mediator hoeft te declareren)
  > download onderstaand overzicht als pdf
  Stacks Image 811
  Stacks Image 1987
  Stacks Image 1990