Scheiden

Wie gaat scheiden moet zich een weg banen door een nagenoeg ondoordingbare jungle van emoties, regels, rekensommen, voorschriften en documenten. Om gek van te worden. Maar gelukkig kennen wij het pad door dit oerwoud als onze broekzak. Laat daarom Mediation Regio Noord uw gids zijn bij uw scheiding. Mediation Regio Noord, sinds 2011, betrouwbaar, betrokken en deskundig.

SCHEIDEN EN TOCH SAMEN GOEDE OUDERS BLIJVEN, DÁT IS ONZE INZET

Het allerbelangrijkste is, dat je ook ná de scheiding, samen met je ex, goede ouders kunt blijven. Dat is onze inzet. Daarop kunnen onze cliënten vertrouwen. Want bij ons staan de belangen en het welbevinden van de kinderen altijd voorop. Goed ouderschap van beide ouders is daarvoor een absolute voorwaarde. Kinderen hebben daar recht op.

SCHEIDEN VANAF €104,50 p.p. alle kosten inbegrepen.

1e gesprek gratis en vrijblijvend

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een afspraak. Geen wachtlijst.
Praktijkruimten voor mediation in Fryslân, kop van Noord-Holland, Groningen en Drenthe.

WIJ PRATEN ALTIJD EERST MET ELK VAN BEIDE OUDERS APART, ZO VAAK EN ZO LANG ALS NODIG IS

De standaard-regel in mediation is dat de mediator, al direct vanaf de start van de mediation, het gesprek met betrokkenen sámen voert. Maar steeds weer merkten wij, dat veel scheidende ouders er helemaal niks voor voelen, om samen met hun toekomstige ex aan tafel te gaan voor een goed gesprek. Logisch, vinden wij, als je middenin het verdriet, de woede en de frustratie zit van het einde van je liefdesrelatie. Daarom geldt bij ons de regel dat wij in principe altijd eerst elk van beide ouders afzonderlijk willen horen en spreken. Zo vaak en zo lang als nodig is.

Bij ons staan de belangen en het welbevinden van de kinderen altijd voorop

.
Wij helpen scheidende ouders
  • om ook na de scheiding goede ouders te blijven
  • met een ouderschapsplan als brief aan de kinderen
  • met het maken van goede financiële afspraken
  • om weer zicht te krijgen op een gelukkiger leven voor hen en hun kinderen

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
"Mensen helpen om weer hoop te hebben, weer zin in het leven ná het conflict, ná hun scheiding, daarom ben ik mediator. Omdat er méér is dan alleen maar een oplossing van een kwestie.
Steven de Winter | rechtbankmediator, MfN-registermediator, oprichter (in 2011) van Mediation Regio Noord
Meer weten? Dit is ons verhaal
Hoe je kunt scheiden staat in de wet (art. 1:154 BW). Maar ouders die gaan scheiden hebben wel wat anders aan hun hoofd dan juridisch gedoe. Zij zijn vooral heel erg verdrietig, wanhopig, woedend.

Wij beginnen altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, zodat ouders zelf kunnen vaststellen of zij voldoende vertrouwen hebben in de onpartijdigheid en de professionele bekwaamheid van de mediator. Alleen als
beide ouders dat vertrouwen hebben, kan de mediator effectief helpen om de ouders door deze traumatische periode in hun leven te leiden, met goede afspraken over en met de kinderen en over alle financiële kwesties die in deze situatie nu eenmaal ook deugdelijk geregeld moeten worden.

Maar:
voor de kinderen zijn wij, als betrokken mediators, altijd uitgesproken partijdig!

Ook na de scheiding goede ouders blijven

In 2011 is Mediation Regio Noord van start gegaan. Door altijd goed naar ouders te luisteren en ze na de mediation niet onmiddellijk uit het oog te verliezen, hebben we inmiddels een unieke eigen methode ontwikkeld voor mediation, waarbij wij ons hebben laten inspireren door de positieve psychologie. De positieve psychologie houdt zich bezig met het begrijpen en bevorderen van optimaal functioneren van mensen.

In onze mediations staat dan ook het welbevinden van de ouders en het floreren van hun kinderen centraal. Daarom noemen wij onze methode:
positieve mediation. Onze aanpak helpt ouders om ook na hun scheiding goede ouders te blijven en een liefdevolle band met hun kinderen te behouden. Daar zetten wij ons voor in.

Rechters hebben ons laten weten dat zij “enthousiast” zijn over hoe wij dat doen. Rechters kunnen het weten, want zij beoordelen de documenten die wij met onze cliënten hebben opgesteld.

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakings gesprek.

SCHEIDEN VANAF €104,50 p.p. alle kosten inbegrepen.

1e gesprek gratis en vrijblijvend

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een afspraak. Geen wachtlijst.
Praktijkruimten voor mediation in Fryslân, kop van Noord-Holland, Groningen en Drenthe.

ALIMENTATIE: GEEN REKENSOM MAAR UITKOMST VAN GOED OVERLEG

In de mediation besteden wij veel tijd aan het in gezamenlijk overleg maken van de alimentatieberekening. Dat je als ouder voor je kinderen moet zorgen, staat in de wet. Maar ook zonder wet, vinden de meeste ouders dat vanzelfsprekend. Zorg voor de kinderen kost geld en na de scheiding worden deze zorgkosten eerlijk verdeeld tussen beide ouders. Dat is kinderalimentatie. Ouders hoeven die kinderalimentatie niet zelf te berekenen, dat doen wij, op basis van de geldende wettelijke normen.

Maar: de uitkomsten van een alimentatieberekening zijn niet bindend. Ouders hebben het recht om daarvan af te wijken en samen een hoger of lager bedrag af te spreken. Maar je mag niet afspreken dat er helemaal geen kinderalimentatie wordt betaald of ontvangen. Als de ouders zelf geen kinderalimentatie hebben afgesproken, bepaalt de rechter de hoogte daarvan. De geldende wettelijke normen zijn dan wel bindend.

Partneralimentatie

Partneralimentatie blijkt, anders dan kinderalimentatie, altijd weer een heikel thema. De achterliggende gedachte is, dat het niet zo kan zijn, dat één van de ouders na de scheiding zonder middelen van bestaan komt te zitten. En bijstand krijg je pas van de gemeente, als de gemeente zich ervan heeft kunnen vergewissen dat de alimentatieplichtige ex-partner geen draagkracht heeft om partneralimentatie te kunnen betalen.

Zijn jullie niet getrouwd en hebben jullie ook geen geregistreerd partnerschap, dan is partneralimentatie niet aan de orde.

Intussen zijn de regels voor partneralimentatie sinds enkele jaren veranderd. Partneralimentatie hoeft nog maar over een veel kortere periode betaald te worden, dan vroeger. Nu steeds vaker beide ouders een inkomen hebben, zien wij in onze praktijk steeds vaker echtscheidingsconvenanten waarin wordt afgesproken dat er geen partneralimentatie betaald zal worden.

Boedelscheiding etcetera

Bij de financiële afwikkeling hoort natuurlijk ook de boedelscheiding en samen afspraken maken over wat er met de koopwoning moet gebeuren. Ook de verdeling van de tijdens het huwelijk door elk van beide ouders opgebouwde pensioenen moet geregeld worden. Onder leiding van de mediator worden diverse opties uitgelegd en besproken (zoals verevening, conversie, afzien of afkopen van de aanspraken op het door de ander opgebouwde pensioen).

Misschien zijn er lijfrenten waarover afspraken gemaakt moeten worden, of hebben de ouders samen een bedrijf, of allebei, of heeft één van beiden een eigen bedrijf?

Er komt heel veel kijken bij het verdelen van de de huwelijksgemeenschap, ook als u onder voorwaarden bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap met elkaar bent aangegaan. Veel conflicten na de scheiding ontstaan met name over de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen. Daarom is het van het grootste belang dat deze verdeling tijdig en nauwgezet geschiedt onder de deskundige leiding ven de mediator.

Scheiden is geen schande

Het overkomt 4 van de 10 gehuwden.
Laat je als ouders ook niet bang maken: scheiden hoeft kinderen niet te schaden
(
lees mijn artikel hierover in NRC Handelsblad).
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1487
Stacks Image 1490