Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Mail of bel: 085 86 400 87
voor een afspraak. Geen wachtlijst.

Wij beschikken over
praktijkruimten voor mediation in Fryslân, kop van Noord-Holland, Groningen en Drenthe.

SCHEIDEN VANAF €102 p.p. alle kosten inbegrepen.


WAAROM MEDIATION REGIO NOORD?
Wij zijn betrokken, meevoelend, deskundig, ervaren en creatief

Wij helpen scheidende ouders


  • om ook na de scheiding goede ouders te blijven
  • met een ouderschapsplan in de vorm van een brief aan de kinderen
  • met het maken van goede financiële afspraken
  • om weer zicht te krijgen op een betere toekomst voor hen en hun kinderen

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakings gesprek.

Meer weten? Dit is ons verhaal
Hoe je kunt scheiden staat in de wet (art. 1:154 BW). Maar ouders die gaan scheiden hebben wel wat anders aan hun hoofd dan juridisch gedoe. Zij zijn vooral heel erg verdrietig, wanhopig, woedend.

Om ouders in scheiding zo goed mogelijk te kunnen helpen is het absoluut noodzakelijk dat zij vertrouwen hebben in onze professionele bekwaamheid en onpartijdigheid (maar voor de kinderen zijn wij, als betrokken en meelevende mediators, uitgesproken partijdig!). Daarom beginnen wij altijd met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Mediators die voor Mediation Regio Noord werken zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (
MfN). Als het vertrouwen er blijkt te zijn, gaan wij graag samen verder.

Ook na de scheiding goede ouders blijven

In 2011 is Mediation Regio Noord van start gegaan. Door altijd goed naar onze cliënten te luisteren en ze na de mediation niet onmiddellijk uit het oog te verliezen, hebben we inmiddels een unieke eigen methode ontwikkeld voor mediation, waarbij wij ons hebben laten inspireren door de positieve psychologie. Het begrijpen en bevorderen van optimaal functioneren van mensen is het centraal doel van de positieve psychologie. In onze mediations staat dan ook het welbevinden van onze cliënten (en hun kinderen) centraal. Daarom noemen wij onze methode: positieve mediation. Onze aanpak helpt ouders om ook na hun scheiding goede ouders te blijven en een liefdevolle band met hun kinderen te behouden. Daar zetten wij ons voor in.

Rechters hebben ons laten weten dat zij “enthousiast” zijn over hoe wij dat doen. Rechters kunnen het weten, want zij beoordelen de documenten die wij met onze cliënten hebben opgesteld.

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakings gesprek.

HOE HELPEN WIJ?

Ouderschapsplan als brief aan de kinderen

Rechters zijn met name enthousiast over de wijze waarop wij met scheidende ouders een ouderschapsplan maken. Het is een ouderschapsplan in de vorm van een brief van de ouders aan hun kinderen.

In de brief vertellen de ouders hoe zij na hun scheiding zullen omgaan met hun kinderen, maar ook met elkaar. Door deze brief, laten de ouders hun kinderen zien hoeveel respect en waardering en liefde zij voor hen hebben. Het wordt een eerlijke en mooie brief, waar je als ouder best trots op mag zijn.

De brief wordt opgenomen in het vonnis van de rechtbank waarin de scheiding tussen de ouders wordt uitgesproken. Zo is de brief tegelijk een rechtsgeldige overeenkomst tussen ouders en kinderen!

Goede afspraken over de kinderen blijken een positief effect te hebben op het verdere verloop van de mediation en helpen zo, om samen ook goede afspraken te maken over alle
financiële zaken, die bij een scheiding geregeld moeten worden, afspraken over de alimentatie, de boedelscheiding, het huis enzovoorts. Cliënten kunnen daarbij vertrouwen op onze deskundige ondersteuning.

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakings gesprek.

WAT IS HET GEHEIM VAN ONZE METHODE?

Hoop op een betere toekomst

Voor een juridisch gevecht moet je niet bij ons zijn. De verliezers van een juridisch gevecht zijn immers altijd weer de kinderen. En het juridische gevecht gaat eraan voorbij dat de liefdesrelatie dan wel mag zijn verbroken, maar dat de ouderrelatie en de ouder-kind-relaties echt onverbreekbaar zijn (zie de tekening hieronder).

Vanzelfsprekend beschikken wij ruimschoots over de relevante juridische kennis om het hele proces in goede banen te leiden. Maar voor onze methode (onze omgang met onze cliënten) hebben wij ons, zoals gezegd, vooral laten inspireren door de positieve psychologie.

Onze
positieve scheidingsmediation is gebaseerd op 3 pijlers. Pijlers die onze cliënten zélf (uiteraard met hulp van de mediator) oprichten:
1. Acceptatie en bereidheid: Minder aandacht geven aan frustraties en teleurstellingen uit het relatie-verleden, aan het zinloze gevecht met vervelende emoties, gedachten en lichamelijke sensaties, bereidheid te accepteren dat de situatie is zoals zij is, dat dit hoort bij het leven, dat je je daarover niet schuldig hoeft te voelen.
2. Waarden: Meer aandacht voor de toekomst. Wat vind je echt belangrijk in dit leven? Door welke waarden laat je je leiden? Zo creëer je weer hoop voor jezelf en voor je kinderen. Waarden zijn de motor van ons gedrag. Zodra je die ‘aan’ kunt zetten, zul je merken dat je als vanzelf in beweging komt.
3. Toegewijd gedrag: Het gedrag waarmee je invulling gaat geven aan jouw waarden, waarmee je de weg inslaat naar de doelen die je wilt bereiken. Zo herpak je de regie over je leven.

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Wij beschikken over praktijkruimten voor mediation in Fryslân, kop van Noord-Holland, Groningen en Drenthe.

SCHEIDEN VANAF €102 p.p. alle kosten inbegrepen

Stacks Image 26690

Scheiden is geen schande

Het overkomt 4 van de 10 gehuwden.
Laat je als ouders ook niet bang maken: scheiden hoeft kinderen niet te schaden
(
lees mijn artikel hierover in NRC Handelsblad).

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Mail of bel: 085 86 400 87
voor een afspraak. Geen wachtlijst.

Wij beschikken over
praktijkruimten voor mediation in Fryslân, kop van Noord-Holland, Groningen en Drenthe.

SCHEIDEN VANAF €102 p.p. alle kosten inbegrepen.


ALIMENTATIE: GEEN REKENSOM MAAR UITKOMST VAN GOED OVERLEG

In de mediation besteden wij veel tijd aan het in gezamenlijk overleg maken van de alimentatieberekening.

Er zijn mediators die daar anders over denken en u vragen zelf voor de alimentatieberekening te zorgen. Dat kost u niet alleen extra geld, maar maakt het verkrijgen van inzicht bepaald niet gemakkelijk. Bovendien zijn de uitkomsten van een alimentatieberekening niet bindend. U heeft namelijk het recht daarvan (binnen bepaalde marges) af te wijken. Alimentatie-afspraken zijn daarom veel meer dan de uitkomst van een rekensom. Alimentatie-afspraken komen tot stand in goed onderling overleg, onder leiding van een
ervaren mediator.

Bij de financiële afwikkeling hoort natuurlijk ook de boedelscheiding en samen afspraken maken over wat er met de koopwoning moet gebeuren. Ook de verdeling van de tijdens het huwelijk door elk van jullie opgebouwde pensioenen moet geregeld worden. Onder leiding van de mediator worden diverse opties uitgelegd en besproken (zoals verevening, conversie, afzien of afkopen van de aanspraken op het door de ander opgebouwde pensioen).

Misschien zijn er lijfrenten waarover afspraken gemaakt moeten worden, of hebben jullie allebei, of één van beiden een eigen bedrijf.

Er komt heel veel kijken bij het verdelen van de de huwelijksgemeenschap, ook als u onder voorwaarden bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap met elkaar bent aangegaan. Veel conflicten na de scheiding ontstaan met name over de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen. Daarom is het van het grootste belang dat deze verdeling tijdig en nauwgezet geschiedt onder deskundige leiding.

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Mail of bel: 085 86 400 87
voor een afspraak. Geen wachtlijst.

Wij beschikken over
praktijkruimten voor mediation in Fryslân, kop van Noord-Holland, Groningen en Drenthe.

SCHEIDEN VANAF €102 p.p. alle kosten inbegrepen.


Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1487
Stacks Image 1490