MEDIATIONBLOG OVER: Scheidingsmediator moet recht op vaccinatie kinderen vastleggen in het ouderschapsplan

De mediator is onafhankelijk. Of beter: "meervoudig partijdig". Want de mediator ziet toe op de belangen van beide partijen. "Maar", zeg ik altijd tegen ouders die mij om hulp vragen bij hun scheiding, "voor jullie kinderen ben ik uitgesproken partijdig!" Met die opvatting van mij heeft men eigenlijk nooit moeite. Alle ouders willen immers "het beste voor de kinderen". Daarom waarschuw ik ze meteen alvast: "Dat betekent, dat ik af en toe, in het belang van de kinderen, dingen zal zeggen die jullie niet leuk vinden."

Een actueel thema, waarover ik dingen zeg waar sommige ouders moeite mee hebben, is: vaccineren. Onlangs nog: een jonge moeder, die zo zielsveel van haar dochtertjes (3 en 6 jaar) hield, dat zij absoluut niet wilde dat er "gif" in hen gespoten werd. Haar liefde voor de kinderen was volstrekt oprecht, daar twijfelde ik toen geen moment aan en daarvan ben ik ook nu nog steeds overtuigd.

mazelen

Ik merkte dat haar toekomstige ex, met evenveel liefde voor zijn dochters, bedenkingen had. Het was duidelijk een onderwerp dat al eerder voorbij was gekomen. Omwille van de lieve vrede had de vader zich neergelegd bij de anti-vaxx-opvatting van de moeder. Maar nu ze hadden besloten uit elkaar te gaan, wilde hij het er toch wel weer over hebben.

Mediator is óók de belangenbehartiger van de minderjarige kinderen in een scheiding

Op zo'n moment realiseer ik mij, dat ik óók de belangenbehartiger ben van de minderjarige kinderen in deze scheidingsmediation. Dus leg ik de ouders uit, dat ongeacht hun standpunten, hun minderjarige kinderen een zelfstandig belang hebben, namelijk gezond blijven. Aan dat belang ontlenen zij hun recht op vaccinatie. Het is aan de ouders of zij dit recht van hun kinderen op vaccinatie willen honoreren. Omdat het ouderschapsplan op enig moment door de kinderen gelezen zal worden, is het belangrijk dat zij daarin ook antwoord vinden op vragen over vaccinatie: wat hebben mijn ouders daaromtrent besloten en waarom?

Ik hield de ouders voor, dat er, grosso modo, twee mogelijkheden zijn om een en ander in het ouderschapsplan te verwoorden. Ik heb gemerkt dat dit verwoorden van de keuze ook een confronterend effect heeft, dat het de ouders met de neus op de feiten drukt, namelijk dat hun besluit om niet te vaccineren, tegelijk een besluit is hun kinderen het recht op vaccinatie te onthouden.

Ook anti-vaxx-ouders moeten kinderen erop wijzen dat zij vanaf 16 jaar zélf mogen kiezen voor vaccinatie

Wordt er niet gevaccineerd, dan zouden zij in het ouderschapsplan het volgende kunnen opnemen:

De ouders hebben kennisgenomen van het Rijksvaccinatieprogramma, zoals, op het moment van ondertekenen van dit ouderschapsplan, gepubliceerd op webpagina https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten. Niettemin hebben de ouders om hen moverende redenen besloten A en B niet te laten vaccineren. Tegelijk zijn de ouders ermee bekend dat kinderen vanaf 16 jaar zélf mogen beslissen, ook tégen de wil van hun ouders, om zich te laten vaccineren, zoals wettelijk vastgelegd in art. 7-447 BW. De ouders verklaren dat zij A en B tijdig op dit recht zullen wijzen. Zij zullen A noch B iets in de weg leggen, wanneer zij eenmaal de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en aangeven van dit wettelijk recht op vaccinatie gebruik te willen maken.

Maar de ouders in dit voorbeeld, kozen er uiteindelijk voor (dat was het resultaat van de confrontatie, dat zij hun kinderen een belangrijk recht onthielden) om hun kinderen tóch te laten vaccineren en dat als volgt in hun ouderschapsplan vast te leggen:

A en B krijgen alle vaccinaties die deel uitmaken van het Rijksvaccinatieprogramma zoals, op het moment van ondertekenen van dit ouderschapsplan, gepubliceerd op webpagina https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten. Daarbij zullen de ouders zich houden aan het vaccinatieschema per leeftijd van het kind, gepubliceerd op webpagina https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/vaccinatieschema. Voor zover er intentingen zijn die volgens vorenvermeld schema al gegeven hadden moeten worden, maar nog niet gegeven zijn, bespreken de ouders vóór .....-......- 2019 een inhaalprogramma met de huisarts en geven zij daaraan, in overleg met de huisarts, zo spoedig mogelijk uitvoering.

Kinderen hebben er recht op te weten wat hun ouders bij hun scheiding hebben besloten over vaccinaties. En vooral hebben kinderen er recht op dat hun recht op vaccinatie wordt erkend en vastgelegd in het ouderschapsplan.